Művészetek Háza 1993 óta fontos feladatának tekinti a Bakony-Balaton szellemtörténeti, irodalmi értékeinek, múltjának és hagyományainak hozzáférhetővé tételét. Ezért született meg a Vár Ucca 17. negyedévkönyvek és a Vár Ucca 17. könyvek sorozata, majd azok nyomán a Vár Ucca Műhely. Lapunk egyszerre a folytatás és a megújulás elkötelezettje. Dolgozunk a kortárs nemzedéknek és az utókornak szánt olyan munkák megszületéséért, amelyek visszaadják a régióban élőknek a saját múltjukat. A megújítás szellemében a környék fiatal irodalmár, kritikus nemzedékének fórumává tettük kiadványainkat. A Közép-Európai magyar és más irodalmak csakúgy profilunkhoz tartoznak, mint az idegen nyelveken megjelenő magyar, illetve a magyarra fordított külföldi – főként európai – literatúra.

A Vár Ucca Műhely folyóirat 2000-es megalapítása óta számos fontos számmal gazdagította országos, illetve helyi művészeti, irodalmi életünket. A XIX. századvégi balatonfüredi fürdőéletről, Gadányi Jenő festőművész Budapest 1944-es ostromakor átvészelt hétköznapjairól megjelentetett tanulmányok a hagyomány jegyében jelenítettek meg áttörést. A külföldi irodalom közvetítésében jelentős fegyvertény, hogy lapunkban jelent meg Margaret Attwood (A szolgálólány meséje) kanadai, illetve Martina Rofinella francia írónőktől a modern világirodalmat reprezentáló regényrészlet, de ebbe a sorba tartozik Bodo Hell, Ginsberg, illetve Bukowski verseinek közlése vagy Ihab Hassan hiánypótló tanulmányának közreadása is. Az évek során több vidékünkhöz kötődő fiatal lírikus, prózaíró, irodalmár indulását segítettük a számukra nyújtott nyilvánossággal, illetve a művészeti jelenségeket feldolgozó kritikai blokkokkal kívántuk – és kívánjuk – olvasóink tájékozódását szolgálni.

Bár időnként komoly veszélyt jelent a lap megjelentetéséhez szükséges források elő teremtése, a Vár Ucca Műhely még messze nem merítette ki a benne rejlő lehetőségeket. A fenti törekvések mindegyike folyamat: ez lendületben levő kapcsolatokat jelent szerzőkkel, szellemi műhelyekkel, amelynek fenntartása a kor kihívásaihoz alkalmazkodva – nem feladva a nyomtatott változat megjelentetésének törekvését – azt is jelenti, hogy a folyóirat webes változatát is létrehozzuk a kiadó honlapjának égisze alatt.

A Közép-Európa (Mittel-Europa) szellemiség jegyében cserekapcsolatot alakítottunk ki passaui testvérlapunkkal (Passauer Pegasus), a drezdai irodalmi lappal (Ostragehege), illetve a kapcsolat felvétele után további európai irodalmi folyóiratokkal kívánunk kölcsönös előnyökön alapuló művészeti kapcsolatot kiépíteni, majd ápolni. A lap tartalmi tevékenységében az alapelveken túl nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a rockirodalom és a belőle kihajtott irodalmi irányzatok, ifjúsági szubkultúrák szövegeinek közreadásában.