ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
1. az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet
3. a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló 2020. évi XXXII. törvény
4. a Munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény
5. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény
6. a közbeszerzésekről szóló 2015.évi .CXLIII.törvény
7. a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény
8. a számvitelről szóló 2000 évi C törvény
9. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm.rendelet
10. az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII törvény
11. az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII törvény
12. a személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII törvény
13. az illetékekről szóló 1990 évi XCIII törvény
14. a helyi adókról szóló 1990 évi C törvény
15. a gépjármű adóról szóló 1991 évi LXXXII törvény
16. az aktuális éves költségvetési törvényben és módosításaiban foglaltak
17. az Önkormányzat költségvetési rendeletei és módosításai