A múzeumpedagógia olyan oktatási, pedagógiai folyamat, amely nem egy nevelési intézményben, annak szigorú tanmenetének keretében valósul meg, hanem egy külső, kötöttségektől mentes közegben, egy múzeumban, képtárban vagy egy kiállításon. Legfontosabb feladata a tudásközvetítés, legfontosabb jellemzője az élményszintűség. Szigorúan véve a tárlatvezetés is múzeumpedagógia, hiszen az érdeklődő közönség tájékoztatása, új információk átadása maga is oktatási folyamat. A múzeumpedagógia kapocs a múzeumok és a látogatók között.

A múzeumpedagógia feladata az iskolai kereteken kívüli tudásátadás. Múzeum vagy képtár gyűjteményére épül, és nem formális tanulási alkalmakkal járul hozzá az iskolai keretek között végzett formális tanuláshoz, kiegészítve, elmélyítve azt. Figyelembe véve az életkori sajátosságokat szociális és életviteli kompetenciát fejleszt, önálló gondolkodásmódra, önkifejezésre ösztönöz.
A kortárs művészeti múzeumpedagógia Magyarországon különösen hiánypótló feladatot lát el, hiszen már régóta az óvodai-, általános- és középiskolai oktatás hiányterülete a kortárs művészet, képzőművészet oktatása. Nem utolsó sorban feladata egy érzékeny és értő közönség kinevelése, akik később maguk is múzeum-, képtár-, és kiállítás látogatóvá válnak.

Intézményünkben rendszeresek az állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások. 

Belépő: 500 Ft / fő

Környei Ágota múzeumpedagógus, képzőművész
+36 88 425 204  | +36 20 500 1585
kornyeiagota@arthouseweb.hu
muzped@arthouseweb.hu