A kötetben található írások a közép-kelet európai szituáltságot érintő, a déli szláv kultúrákra kiterjedő vizsgálódások. Mindazon élményorientációkra támaszkodnak, amelyek a szerepeltetett szépírók, képzőművészek és teoretikusok munkásságát jelentős mértékben befolyásolták.

Az etnikumközi dialógus problémakörének horvát, szerb és szlovén vonatkozású áttekintése a nemzeti önismeret, a nemzeti identitás befolyásolta hagyományvonulatokkal szembesíthet, így a kulturális és regionális identitás szemléletformái, stílusváltozatai a viszonosság kialakítása reményében kerülhetnek kommunikatív kapcsolatba egymással. A szövegek a különböző nyelvterületeken keletkező, az egymástól eltérő társadalmi keretek, művelődési tradíciók, felekezeti beállítódások hatására is kibontakozó és gazdagodó életművekre, alkotói periódusokra koncentrálnak. A közösnek tetsző értékdimenziók, a hasonló történelemszemlélet, a rokonítható irodalom-, és művészetfelfogás jelzik a főbb csomópontokat, ezek határozzák meg a kölcsönös reflexivitás párbeszédképes alakzatait.

A szerző korábban kiadott kötetei a Művészetek Háza Veszprém gondozásában: Szülőföldek, határok, dialógusok (Beszélgetések magyar, horvát, szerb és szlovén írókkal – 2009); Próbára tett emlékezet (Beszélgetések vajdasági alkotókkal – 2018).

 (Vár Ucca Műhely Könyvek 58 – Veszprém)

A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
www.nka.hu