A veszprémi Jutasi úti lakótelep az emlékezetben alcímmel jelent meg a könyvecske. A könyv nem törekedett a teljességre. Nyugdíjas klubok tagjaitól, a város életében ismert idősebb, tekintélyes emberektől, a témával kapcsolatban feltehetően emlékekkel, adatokkal rendelkező személyektől gyűlt össze az anyag, ahogyan ők fel tudták idézni a hetvenes-nyolcvanas éveket a lakóhelyük szerinti területre vonatkozóan.

A könyvnek nem törekvése, hogy pontos tényadatokkal szolgáljon, inkább a megszólaltatottak, adatközlők mondandója számít meghatározónak, perdöntőnek.

A kötet főbb fejezetei: Az ugar, a kukoricás, a túraút és az ipiapacs; Aki nem talál haza; Régi ünnepek; Panel-hétköznapok; Lengyel vendégek; Asztali beszélgetések. A könyv szövegeinek végén egy, a kötetben említett személyek rövid bemutatását szolgáló szócikkelyblokk is található.

A Városi folklór a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 kódú támogatás részprogramjaként valósulhatott meg.
Külön érdekessége, hogy a könyvet megvásárlók a saját lakótelepi emlékeiket is beleírhatják a könyvbe, erre egy külön füzetnyi terjedelem áll rendelkezésre.