A fény tettei és szenvedései
Goethe színtana a mindennapokban

Az átlagolvasó felkapja fejét a cím láttán: pedig valóban Johann Wolfgang von Goethe, a költőóriás színtanról írt könyvéről van szó, amely 1820-ban jelent meg. A cím is Goethe megállapításán alapul: szerinte a színek a fény cselekedeteiben, különféle megnyilvánulásaiban fedezhetők fel. 

Szelényi Károly: Színek

Szelényi Károly fotóművész mintegy másfél évtizeddel ezelőtt kezdett hozzá e munkához, céltudatosan gyűjtve a képanyagot a színtani elméletek illusztrálására. A szakirodalom alapos áttanulmányozása során vált világossá számára,.hogy Goethe a színtan csaknem minden területén rajta hagyta kézjegyét. A költő prizmával végzett kísérleteinek megismétlésével a szerző igazolja, hogy a ma is érvényes színkör hat alapszínét Goethe határozta meg. „Az elemi színtannak kizárólag három vagy hat színnel van dolga, melyek kényelmesen belefoglalhatók egy körbe. Minden egyéb végtelen sokféle módosulat már inkább az alkalmazáshoz tartozik, a festészet technikájához, a színezéshez, egyáltalán: az élethez” - írja a Színtan bevezetésében (Hegedűs Miklós fordítása).

A könyv a színtan történetének rövid ismertetése és az alapfogalmak bemutatása után foglalkozik a fizikai jelenségek színtani vonatkozásaival, a színkontrasztokkal, a színeknek a természetben, az épített környezetben, a társadalmi jelképrendszerben betöltött szerepével és a színek szimbolikus jelentésével. Színtörténeti „csemegék” a nyomdász Kner Imre és Kodály Zoltán közösen összeállított dúr-moll-hangzatai színekben ábrázolva (Tolcsvay László zeneszerző tanulmányával). Farkas Attila a katolikus egyház színszimbolikájáról, Raj Tamás pedig a Biblia színeiről ad érdekes összefoglalást.

A szerző a könyvhöz egy színtárcsát is készített, melynek segítségével a legkülönbözőbb színkapcsolatok állíthatók be. A könyv német változatát a lipcsei Seemann Kiadó terjeszti.
Részlet a német kiadás fülszövegéből:
A színek észlelésének témájával számos filozófus és művész foglalkozott. Ez a könyv azon személyiségek kísérleteit világítja meg, akik a színelméletek világában pedagógusként is jelentőset alkottak: Johann Wolfgang von Goethe, Johannes Itten, Moholy-Nagy László, Josef Albers, Lyonel Feininger, Vaszilij Kandinszkij és Harald Küppers. Elméleteik alapján a szerző elmagyarázza a színdinamika fontos törvényszerűségeit, a harmóniatan valamint a térhatás alapfogalmait, és bemutatja saját kísérleteit Goethe Színtanának igazolására. A szakszerű magyarázatok mellett a kötet például elmagyarázza, mi az az „osztott” komplementer- kontraszt, és a mindennapi színélmények szokatlan kérdéseire is választ ad: miért kék színűek bizonyos közlekedési táblák vagy milyen szín is a türkiz? 370 ábra, színspektrumok és számos diagram ábrázolja a színek érzékelésének legkülönfélébb aspektusait.

Gyakorlatok a színjelenségekhez színtárcsa segítségével
A szerző kísérletei bizonyítékul szolgálnak Goethe elméleteihez
A könyv alapinformációkat közvetít és elmagyarázza a színek szerepét a mindennapokban

Szelényi Károly 1943, fotográfus, 1970-1986 között a Magyar Iparművészeti Főiskolán tanított, számos táj- és városportré kiadója, melyekért kitüntető elismeréseket kapott. 2010-ben díjat nyert Goethe Színtanához készített pályázati munkájáért. Képeit több kiállításon mutatták be.

Szelényi Károly: SZÍNEK A fény tettei és szenvedései Goethe színtana a mindennapokban
225 x 270 formátum, 208 oldal, keménytáblás kivitel, mintegy 370 színes illusztrációval, színskálával

Szerkesztette és a képanyagot válogatta:
Sz. Farkas Aranka
Lektor: Stephanie Jahn
Címlapterv: Keresztes Dóra, Orosz István
Megjelent a Művészetek Háza, Veszprém és a Magyar Képek Kiadó közös kiadásában 2012-ben
Ára: 6.900 Ft postai szállítással.

Rendelés:
Postai szállítás esetén a 6.900 Ft-os összegnek a Művészetek Háza egyszámlájára (11748007-15426046) történő átutalása után.
Helyszínen történő értékesítés: Művészetek Háza, 8200 Veszprém, Vár u. 17. hétköznapokon 09.00-16.00 óra között.
Kiállítóhelyeinken: hétköznapokon 10.00-17.00 óra között.
Telefon: +36 88 425 204 | +36 88 560 507 | +36 88 561 310
E-mail: arthouse@arthouseweb.hu
Kedvezményes ár: 6.000 Ft

Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, Budapest VI., Andrássy út 69-71.
Nyitva tartás: hétköznapokon 09.00-15.00 óra között.
Telefon: +36 1 342 1738 / 18 mellék
E-mail: szatmariattila@index.hu
Kedvezményes ár: 6.000 Ft

Művészek Boltja
1028 Budapest, Vörösmarty u. 30.
Nyitva tartás: hétköznapokon 10.00-17.00 óra között.
Telefon: +36 1 397 5353
Kedvezményes ár: 6.000 Ft
www.muveszekboltja.hu