"...Költészetének központi motívuma ezután Amorgosz lett, ahol a szerző ráérzett a költői kiteljesedés útjára..."

Széki Patka: László Amorgosz II-III.

„Széki Patka László költészetének alapélménye sokáig a bizonytalanság, a fogódzók, a biztos pontok hiánya volt, aztán a kilencvenes évek közepe táján felfedezett magának egy csodálatos görög szigetet, amelyre felpakolta vágyait, álmait, verseit, megélt és megszenvedett életét.

Költészetének központi motívuma ezután Amorgosz lett, ahol a szerző ráérzett a költői kiteljesedés útjára. A „vágyak szigetén” boldogan szárnyal újszerű érzelmi hullámzású egzakt lírája. Amorgoszi ihletésű költeményeiben bölcseleti igényességgel és csipetnyivel több érzelmi töltéssel, olykor fanyar mélabúval beszél a lét dolgairól. Szerzőnk tág asszociációs mezejű szavakkal, kitérőkkel, közbeszúrásokkal dúsított versekkel – szójátékokkal, fintorokkal, különös nyelvi szerkezetekkel kísérletezve – fejezi ki élményeit és kételyeit.

Széki Patka László számára a vers jelenti az egyetlen teljes érvényű kiutat az élet „elviselhetetlen könnyedségével szemben”, számára a költészet az egyetlen lehetőség a fájdalom és a boldogság, a lét mélyebb dimenzióinak felismerésére. Széki Patka Amorosz-verseiben még közelebb jutott ahhoz, amiről a költőnek érdemes hírt adnia.”

A szerkesztő

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 02.