E munkámban a temesközi magyar falu pusztulásának, a beolvadásnak, a kényszerű menekülésnek és a megkapaszkodásért vívott küzdelemnek az ábrázolására vállalkozom. Hősöm fiatal parasztférfiú, akit odahaza lebozgoroznak, s ezer hátrányt szenved nemzeti hovatartozása miatt.

Mely nemzeti hovatartozás-tudat – több millió sorstársához hasonlóan? – az ösztönösség szintjén rekedt, ám amely ösztönös magyarsághoz kötődés elég erős ahhoz, hogy ennyi (1980-as években felerősödő) bántás miatt lázadva 'az anyaországba' szökjön. Hol munkát találva azzal kell szembesülnie, hogy ott is más, mint a többi: ezúttal 'román'. Jön a romániai forradalom, mely az otthon maradottakat újabb megpróbáltatásoknak teszi ki. Abban a gyötrelmes kettősségben őrlődnek rokonai, ismerősei: menjenek vagy maradjanak. A fiatalember őket is rendhagyó válaszra készteti: hazaköltözik szüleihez, román lányt vesz feleségül.

A regény azzal zárul, hogy a beolvadás határán álló hős színromán környezetben (hegyi móc kocsmában) magyar népdalra gyújt, s »Úgy elámul az öreg havas, hogy – röptében – megáll a kés a levegőben«. Hogy megáll-e, ki tudja? A mítoszban meg tud állni, úgyhogy e regényben: igen … – meséli könyvéről a szerző.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 20.

A kötet megjelentetéséhez Békéscsaba és Veszprém önkormányzatai is hozzájárultak 2010-ben.