„Sándor Zoltán a kortárs vajdasági magyar irodalom egyik meghatározó prózaírója. Novelláit a kíméletlen társadalmi realizmus jellemzi. Szó esik itt önhibájukon kívül kilátástalan helyzetbe került kisemberekről, katonai szolgálatukat teljesítő fiatalokról, nemzetek közötti viszonyokról, konfliktushelyzetekről, elidegenedésről, a család intézményének válságáról és a délvidéki magyar társadalmat alapjaiban átformáló elvándorlásról....

... Az elbeszélések hősei maguk sajátosan leszűkült mozgásterükből mutatják föl általánosítható létmotívumaikat, hiszen a megmaradásért folytatott személyes és családi küzdelem, a megkapaszkodás igénye, a környezet által kiváltott deviancia, a bukást és a felemelkedést elválasztó keskeny határ a világ egészére leképezhető.”

Ezt olvashatjuk a könyvecske első fülén.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 50.

A Gonosz átváltozása megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
www.nka.hu