A könyvben tanulmányokat olvashatunk Madách Imréről, Mikszáth Kálmánról, Jókai Mórról, Eötvös Károlyról, Batsányi Jánosról és Krúdy Gyuláról. De nemcsak a világháborúk előtti irodalomra szorítkozott Praznovszky Mihály, az említettekhez hasonlóan sok érdekességgel, újdonsággal is meglepi olvasóját, amikor József Attila vagy Déry Tibor életének Veszprémhez, a Balatonhoz köthető eseményeit vizsgálja.

A kötet ajánlójaként a hátsó borítón ezt közli Praznovszky Mihály, a hazai irodalmi muzeológia, irodalomtörténet jeles szaktekintélye:

„Az írások, amelyeket végiglapozhat az olvasó, két szülőföldemről szólnak leginkább. Az egyik az eredeti, Nógrád megye, vagyis Madách és Mikszáth földje. A másik a befogadó, azaz Veszprém megye, ahol már csaknem annyi időt éltem, mint odafenn Nógrádban. Ráadásul nem is tudom szétválasztani a kettőt, hiszen mindenki, akiről írok, életútjuk és életművük alapján ide is köthető meg amoda is. Egy haza ez, még ha olyan kicsi is. Ámbár a kötetből kiderül, hogy azért ez valaha, mondjuk 1920 előtt, azért sokkal jelentősebb volt.”

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 44.

A tanulmánykötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával látott napvilágot.
www.nka.hu