Mészáros Gyula (1929- 2015) végzettségét tekintve erdőmérnök, aki szakmai feladatain túl a Bakony erdőgazdálkodásának históriáját kutatta. Hosszú éveken át az 1956-os forradalom és szabadságharc forrásait dolgozta fel. Összefoglalta néhány Veszprém megyei település 1956-os eseményeit, de országos vonatkozású tanulmányai is napvilágot láttak már.

Mészáros Gyula: Forradalom és szabadságharc Veszprémben 1956
első kiadás 2001, második kiadás 2016
(Alcím: Kutatási eredmények az írott és íratlan források alapján)

Ebben a művében évtizedes gyűjtőmunkájának eredményét adta közre. Levéltárakban kutatott, megszólaltatta a résztvevőket, elővette a korabeli hírlapokat, igyekezett minél mélyebben eljutni a hiteles eseményekhez. Megrendítő krónikát állított össze Veszprém polgárainak hősies helytállásáról.

Nem vagyok történész, csak történelemben élő ember – vallotta önmagáról. Így lehet a hangja szubjektív, forrósodhat fel, amikor ismét ott van az események közepén, és lélekben újra átéli 1956 őszének felemelő és tragikus napjait.

A könyv megjelenését támogatta:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, KKETTKK – 56P – 01 jelű „Mansfeld Péter” program