A Poetica Humanistica Hungarica (Postmoderna?) című összeállítás nagy irodalomtörténeti, irodalomelméleti apparátus mozgósításával tárja fel azt a problémakört, hogy a kortárs magyar lírából eltűnt-e, búvópatakként lappang vagy vonulatként markánsan jelen van-e a közösségi/társadalmi felelősségtudat, illetve felelősségvállalás. A 2019-ben Gérecz Attila-díjjal is elismert szerző csaknem négyszáz oldalas munkával tett ki magáért. A választott közéleti problémakört az első nagyobb blokkban Bíró József lírájának átfogó elemzésével indítja.

Kántás Balázs nagyobb lélegzetű tanulmányköteteiből immár a másodikra vállalkozhattuk a Nemzeti Kulturális Alap támogatása révén. A Poetica Humanistica Hungarica (Postmoderna?) című összeállítás nagy irodalomtörténeti, irodalomelméleti apparátus mozgósításával tárja fel azt a problémakört, hogy a kortárs magyar lírából eltűnt-e, búvópatakként lappang vagy vonulatként markánsan jelen van-e a közösségi/társadalmi felelősségtudat, illetve felelősségvállalás. A 2019-ben Gérecz Attila-díjjal is elismert szerző csaknem négyszáz oldalas munkával tett ki magáért. A választott közéleti problémakört az első nagyobb blokkban Bíró József lírájának átfogó elemzésével indítja.

Kemény István, majd Géher István költészetét járja körül figyelemre méltó alapossággal. A hosszabb alkotói folyamatok vizsgálatát követően értelmező címeket választva foglalkozik Nemes Nagy Ágnes, Lászlóffy Csaba, Böszörményi Zoltán, Turczi István, Vörös István, Petőcz András, Németh András, Jónás Tamás, Nyerges Gábor Ádám ilyen indíttatású lírájával.

A kötet záró, összegző részében vitaindító utószóval is meglepi az olvasót, illetve az irodalmár szakmát. Ennek témája, természetesen kapcsolódva a kötet problémaköréhez, a felhívás az irodalomkritikai diskurzus napjainkban aktuális irányainak feldolgozására.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 54.

 

A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

www.nka.hu