A könyv három fő részből áll: A Gadányi Jenő pályája a kezdetektől 1945-ig című fejezetből; Gadányi Jenő művészeti írásaiból, valamint a festőművész munkáiról készült rajzok, grafikák és festmények reprodukcióit tartalmazó egységből.

„A műterem nagy fiókos szekrényében régi folyóiratok, művészeti kiadványok, újságcikkek, kéziratok és papírlapokra vetett feljegyzések hevertek összevisszaságban. Hosszú időbe telt, míg átnézésükre sor került. Vajon miért gyűjtötte ezeket Gadányi?

Böngészni kezdtem. Lapról lapra fokozódott érdeklődésem. Napokig tartott, míg az utolsó betűig mindent elolvastam. Az újsághíreket, cikkeket időbeli sorrendben összeillesztettem, mire kialakult egy roppant érdekes és értékes képzőművészeti dokumentációs anyag a húszas évektől kezdődően.

Elfelejtett művészeti eseményeket idéz, melyeknek részese, vagy legalább szemtanúja volt Gadányi, – továbbá nyomon követhető benne a konzervatív felfogású, tradíciókhoz ragaszkodók és a haladó szellemű, új lehetőségeket kutatók makacs harca, bírói tárgyalások, igazságtalan nyugdíjazások, támadások és ellentámadások kereszttüzében.

Hogy mindez kárba ne vesszen, igyekeztem a publikációkat összefűzni, ugyanakkor Gadányi művészeti írásainak egy részét is közölni, mert – elenyésző kivétellel – még nem kerültek nyilvánosságra."

(Gadányi Jenőnek, a művész özvegyének bevezetése a könyvből, amely jóval korábban a megjelenés előtt, 1975 januárjában készült.)

A könyv megszületésében a művész unokáinak, Rainer Péternek és Rainer Pálnak vannak elévülhetetlen érdemei.

A kötet megjelentetése a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával vált lehetővé.
www.nka.hu