A kötet négy ciklust tartalmaz. Valamennyinek központi témája Búzás Huba életének, az általa megélt, elszenvedett történelmi megpróbáltatások, tragédiák lírai feldolgozása. A ciklusok a következők: a felejtés ragyavert angyala; tízéves voltam, férfi már; széttép a valóság; ki fog itt dalra fakadni.

Könyvének kiadása céljával 2019 áprilisában kereste meg intézményünket, kiadónkat Búzás Huba, Veszprémben élő költő. A kötet címe Félrevert harangjaim. Erre a döntésre abból a megfontolásból jutott, hogy több kötetének megjelentetésére és bemutatására vállalkoztunk a korábbi években.

A megkeresést örömmel fogadtuk és megegyeztünk a kiadói támogatásról. A verseskötetet a Prospektus Nyomda készítette el a tőle megszokott igényességgel. A lektorok és szerkesztők Madár János és Suhai Pál, a borító és a bőséges illusztráció Jáger István balatonalmádi grafikusművész munkája. Horváth József és Praznovszky Mihály a versanyaggal kapcsolatos tanácsokat nyújtottak a nyolcvanötödik életévébe lépő szerzőnek.

A kötet négy ciklust tartalmaz. Valamennyinek központi témája Búzás Huba életének, az általa megélt, elszenvedett történelmi megpróbáltatások, tragédiák lírai feldolgozása. A ciklusok a következők: a felejtés ragyavert angyala; tízéves voltam, férfi már; széttép a valóság; ki fog itt dalra fakadni.

Már a cikluscímekből is látszik, milyen témaválasztásokkal találkozunk, illetve, hogy jól kivehetően Búzás Huba szólal meg sajátos lírai, fanyar hangján. Az első ciklus az első világháború témája köré szedi sorba a verseket a magánéletben és a történelem révén átélt, tanult magyar és világra szóló eseményeket, sorsokat. A második a már sokszor közvetlenül is átélt következő világégést vizsgálja, elemzi a költészet eszközével. A széttép a valóság című ciklusban az 1945-1956-1968 közötti nemzetközi és magyar kataklizmákkal találkozunk. Az utolsó ciklus voltaképp nem is ciklus, hisz mindössze egy verset tartalmaz, majd egy hosszabb önéletrajzi közelítésű filozofikusságában is lírai esztétizáló gondolatfutam prózában, némelykor esszé vagy tanulmány formai elemekkel.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 53.