A kötet anyagát a szerző nem osztotta fel ciklusokra. Méltán bízhatott a versek egyedi-közvetlen hatásában, a sorrend közlendőit erősítő funkció képességében.

Botár Attila Mire készültök, csillagok? című verseskötetének kiadására már 2019 elejétől készültünk, hiszen a kézirattal már 2018-ban megismerkedtünk, szerkesztése is előrehaladott állapotban volt. Akkor abban maradtunk, hogy a következő pályázati etapban a Mire készültök csillagokkal is jelentkezünk. A pályázaton a verseskötet támogatásban részesült. A kötet anyaga betördelve már csak arra várt, hogy a borító is elkészüljön és nyomtathassuk, amikor augusztus elején szembesülnünk kellett a lesújtó hírrel: Botár Attila elhunyt.

Még a pályázati támogatás elnyerésének napjaiban Botár Attila kérte, hogy Hegyeshalmi László képzőművésztől kérjünk művet a borító elkészítéséhez. A kérést az indokolta, hogy évtizedek óta jó barátságot ápoltak, valamint A helyzet izotópjai című korábbi kötetének borítóját is Hegyeshalmi László készítette.

A válogatatlan versek alcímű kötetbe gyászkeretes szerzői portrét illesztettünk. A költemények után szerkesztői nekrológot helyeztünk el.

A kötet anyagát a szerző nem osztotta fel ciklusokra. Méltán bízhatott a versek egyedi-közvetlen hatásában, a sorrend közlendőit erősítő funkció képességében. Az élettől távolodó, elköszönő hangulatú anyag mégsem posztumusz kötet a hagyományos értelemben. Nem az, mert sajátos botáros derű hatja át szinte valamennyit, illetve mivel a hetvenöt esztendőt megélt költő már korábbi könyveiben is az összegző invenciójú, szemlélődő alapállású hangvétellel írta műveit

Botár Attila megint egy olyan klasszikusságában is új verssorozatot bocsátott rendelkezésünkre, amely filozofikus, elégikus, ekként úgy gondolkodtat, hogy a líra minden hatásmechanizmusát is használja és közvetíti a befogadónak. Metaforái, hangütése és a legnemesebb antik, illetve modern kori örökséggel ápolt bennfentes viszonya otthonossá teszi a jelen élményszerű üzenetét, a sajátos versbe oltott aktualitást. Azt, ami utána folyton kísérti a végtelenség érzetét számunkra. A kötet valamennyi verse telitalálat. Habár több versformával operál, örvendetes, hogy az általa oly mesterien művelt szonettből is kapunk tőle meggyőző ízelítőt: a nyolcvanötből huszonhat tizennégy sorossal is megajándékozott bennünket.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 55.

A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

www.nka.hu