A tanulmányok szakmailag megalapozott, izgalmas anyagok. Értéküket csak növeli, hogy kétséget sem hagynak afelől, hogy Bokányi Péter nem csak az irodalomra nyitott, más művészeti ágakról is olvashatunk a kötetben. Irodalmi változatossága ugyancsak meggyőző, mert a tanulmány műfajával csakúgy találkozhatunk, mint esszéisztikus, illetve lírai szövegekkel.

Szerzőnkkel régóta tart szakmai kapcsolatunk. Úgy mint szerkesztő és úgy is mint szerző, irodalomtörténész. Ezért is örültünk, amikor az ő kötetére benyújtott pályázatunk támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Szakmai Kollégiumánál. A kézirat szerkesztése és tördelése viszonylag hamar elkészült, de a lábjegyzetek pontosítására különösen nagy figyelmet fordított a kiadó.

A tanulmányok szakmailag megalapozott, izgalmas anyagok. Értéküket csak növeli, hogy kétséget sem hagynak afelől, hogy Bokányi Péter nem csak az irodalomra nyitott, más művészeti ágakról is olvashatunk a kötetben. Irodalmi változatossága ugyancsak meggyőző, mert a tanulmány műfajával csakúgy találkozhatunk, mint esszéisztikus, illetve lírai szövegekkel.

Hitelesíti a könyvet, hogy a benne szereplő írások már ismertek lehetnek a közönség számára. Különböző irodalmi lapokban láttak napvilágot vagy szakmai konferenciákon hangzottak el.

Az együttműködés kiadó és szerző között olajozottan működött, amit az is bizonyít, hogy a borító Bokányi Péter ajánlatára Sztekovics Gáspár képeinek felhasználásával született meg.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 51.

A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

www.nka.hu