… Filozófia és irodalom lehetséges szimbiózisa az egyik fő kérdéskör, mely körül ezen írások mozognak, vizsgálódnak. Lehet-e filozófiai szöveget irodalmiként olvasni és fordítva?

A Gonosz-probléma lehetséges megközelítési módjai szintén szerephez jutnak a kötetben, a filozófia-irodalom szimbiózis egyik részkérdéseként, hisz – nem szükséges bizonyítani – a bölcseleti jellegű írások jelentős hányada a Gonosz problémáját veti fel különböző kontextusokban.

Az Erotika kérdésköre a lehetséges határátlépések problémáján belül jelenik meg mind a filozófiai, mind a szépirodalmi szövegek értelmezésénél. A szerző az Erotikát ugyancsak határátlépésnek tartja, s ekként a kifejezés átértelmeződik olvasatában.

Mindhárom felvetett témakör erős kölcsönhatásban áll egymással, ezért éles elválasztásuk, tárgyalásuk külön-külön komoly nehézséget okozna. Így fordulhat elő, hogy a szövegekben vissza-visszatérnek egyes gondolatok, melyek érintik mindegyik kérdéskört. Ezáltal az átjárhatóság is létrejöhet az írások között, mely felvetheti annak kérdését is, hogy mikor és mennyiben tekinthető lezártnak egy adott szöveg, gondolatsor. …

Arany Zsuzsanna irodalomtörténész Veszprém szülötte. A legújabb Kosztolányi-monográfia szerzője még pályája elején jelentkezett ezzel a könyvével, ez a tanulmánygyűjtemény az első kötete, melyben Georges Bataille-jal, Sade márkival, J. O. de La Mettrie-vel, Garay Jánossal, Jókai Mórral, Cholnoky Viktorral, Dosztojevszkijjel, N Hawthorne-nal foglalkozik.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 10.

A kötet a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány jóvoltából jelent meg 2004-ben.