Jankovics József és Schiller Erzsébet szerkesztők kezdeményezésére a két évvel korábban megjelent - verseit tartalmazó - Ányos-kötet után egyházi beszédeinek megjelentetésére is vállalkozhattunk. Ányos Pál fogadalma és szolgálata szerint pálos rendi szerzetes volt, melyet költői munkásság gazdagított, ezért is kívánkozott megmutatni egyházi tevékenységének értékes írásait.

Így ír a két irodalomtörténész szerkesztő a kötet utószavának elején:

„A szerzetes egyszersmint költő is. Versei csak ritkán árulkodnak arról, hogy szerzőjük szerzetes, időnként mégis átsejlik a sorokon a költő mélyen hívő arca. Ahogy a beszédek sem utalnak közvetlenül a költőre, sok helyen mégis közös vonásokat mutat a magyar szépirodalmi nyelv tudatos művelője, a vívódó költő és egyházi tanító. Ennek bemutatása, hozzáférhetővé tétele volt a célunk, mikor sajtó alá rendeztük Ányos Pál egyházi beszédeit.

Prédikációi erős, magával ragadó szónokot feltételeznek. A szövegek felépítése, nyelvének hajlékonysága arról tanúskodik, hogy Ányos nemcsak a költészetben volt otthonos, hanem járatos volt a korszak prózapoétikájában is, jól ismerte és alkalmazta a retorikai elveket. Beszédeinek talán leginkább szembetűnő sajátsága, hogy a céljára összpontosít – főként a tanításra, meggyőzésre. Ebből fakad – vagy erre irányul – minden retorikai és néha költői eszköz. Szerkezetileg minden szövege ciklikusságon, ismétléseken alapul. Az ismétlésekhez ad egyfajta többlettudást, az ismétlés fokozássá válik – a korábbi kijelentést vagy képet kiegészítő újdonság és a szövegek jól érezhető ritmusa is együtt szolgálja célját.”

A könyv egy iskolai (háromnapos) lelkigyakorlat hét elmélkedését és egy tartományi rendfőnökválasztásra (1782) készült latin nyelvű beszédének fordítását tartalmazza.

A korábbi Higgy, remélj, szeress című Ányos-kötet arculati törekvéseit követte ez a kiadvány is, azaz a századelőn megjelent kiadványok formai elemeit használta fel.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 19.

Megjelenését támogatták: a Táncsics Alapítvány, Veszprém és Fejér megyék önkormányzatai. Mentorai: Csaba Ferenc, Fenyvesi Ottó.