Várgaléria
„A nyolcvanas évek Erdélyében, abban a kivételes szerencsében lehetett részünk, hogy megélhettük az Epoca de Aur-t, az Aranykort Ceausescu rendszerének köszönhetően. Anno ez volt a hivatalos doktrína, ehhez kellett alkalmazkodni, e szerint élni, beszélni, így tekinteni sugárzó boldogsággal az életünkre, hiszen megvalósult az emberarcú szocializmus.

Felszámolták a tudatlanságot, a társadalmi különbözőségeket, a szegénységet és az analfabetizmust. Persze mindez nem mehetett végbe szükséges áldozatok nélkül, amit viszont mindenkinek kötelessége volt belátni, és elfogadni, hogy a személyes életében is megjelenhetnek apró nehézségek. Amin illett felülemelkedni. Groteszk és ellentmondásokkal terhelt világ volt, ahol városok veszítették el építészeti, nemzetiségi és emberi karakterüket, panelrengetegek, blokkok vették át a kertvárosi, avagy villanegyedek helyét, társadalmi rétegek süllyedtek alá. A megélhetés mindennapi problémát jelentett, jegyrendszerben vehettük a cukrot, kenyeret, olajat, vajat, tojást és húst. A lakótelepek ágyásai között elcsatangolt disznók és lovak legeltek, esténként pedig a panelekben lakó családfők, ha végeztek a Dacia szerelésével, moslékos vödrökkel indultak el a közeli pajták felé, hogy megetessék a kieső húsadagot pótoló malacokat. Nyaranta Sepsiszentgyörgytől Marosvásárhelyig, Kolozsvártól Nagyváradig minden utcát, teret betöltött a fövő lucskos káposzta illata. A vendégszeretetéről híres Erdélyben új mondás harapózott el: vendéget hívni merészség, vendégségbe menni szemtelenség. A falvak lakói sem éltek nagyobb békében. Akinek a közeli városok gyáraiban akadt munkája, örült neki, a mindennapos ingázások, navétázás ellenére. Mert önállóan gazdálkodni nehezen lehetett, azt hihetnénk, falun az élet könnyebb volt, de mindent be kellett szolgáltatni, ahogy itt Magyarországon az ötvenes években. A hagyományos világ erőltetett és kikényszerített felszámolása, a hivatalosan derűs életérzés, és a hétköznapi valóság közötti ellentmondás feszítette szét az emberi életeket. A nyolcvankilences forradalom rövid ideig tartó eufóriát jelentett, ám hamar kiderült, hogy a kommunista rendszer maradandó károkat, és máig tartó traumákat okozott. Ebből az élményből építkezik a Kolozsvári Iskola fiatal művészgenerációja, akik a kommunista félmúlt hatását művészi programmá emelik. Adrian Ghenie, Mircea Suciu vagy Serban Savu Európa-szerte ismert képi világot hozott létre. És ebből az élményből vélem eredni Székely Beáta művészetét is.
Székely Beátának nagy tehetsége és bátorsága van ahhoz, hogy ezt az élményanyagot elemelje a földhözragadtságtól. Az ikonok és a régi táblaképek, avagy más szakrális műveknek az aranya tűnik fel az egyik sorozatában. Az arany háttér soha nem a földi jelenlétre, soha sem a profánra utal, jelzi, hogy égi, szent dimenzióban játszódik a jelenet. Aranyfüstöt használ a paneleket ábrázoló képein, de így még terhelőbb lesz az az ellentmondás, ami a blokkok látványa, az azt létrehozó gondolat és a szentség között feszül. Nekünk ez a szürreális aranykor jutott.
Nem csodálkozom a másik sorozatán, a Bunkó poénokon, ez a monotípia sorozat jól illeszkedik abba a világba, ahol a panelek aranyban fürödnek. Groteszk figurák, akik a jég hátán is megélnek, descurcaretek, ügyeskedők, ahogy a románok nevezik őket. Nem lamentálgatnak saját nyomorúságukon, igazi túlélők. De már nem a hagyományban élnek. Különben is, a hagyományos világ már csak itt-ott jelenik meg. Inkább tűnnek egy olyan zóna lakóinak, ahol nem érvényesül a tradíció, ahol a túlélés törvényei alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez, és ahol az egyéni érdekek felülírják a közösség rendjét.Dráma, elesettség, magány. Ezópusz, a mitológiai kentaúr, és Európa, a csókjait már elcsókolt Múzsa. Mitológiai figurák. Tintaceruzával, akvarellel. Itt jegyezném meg, hogy a tintaceruza is a fentebb megrajzolt világunknak volt a sajátos eszköze, minden háztartásban előfordult, meg kellett nyálazni, hogy írni lehessen vele. Nem véletlenül választotta Beáta sem ezt az eszközt, a nagyszülői ház egyik relikviáját ennek a sorozatnak az elkészítéséhez, ebben az esetben a munkaeszköz kap nagyobb jelentőséget és emelkedik szimbólum-értékre, melankolikus felhangot is adva a kissé groteszk munkáknak.
A friss olajképekből most párhuzamosan Szolnokon nyílt kiállítása Beátának. Mégis ezek a munkák is jól reprezentálják azt az alkotói sokszínűséget, ami rá jellemző. Ahogy a rajzokban is megjelenik néhol valami a fotográfia világából, úgy ezeken a képeken is átszűrődik a testvérműfaj hatása. Pontosan, precízen, nagy figyelemmel és fegyelemmel elkészített művek. Az erejük mégsem a pontosságban rejlik, hanem abból a belső, feszítő, látomásos erőből, amely néha a legváratlanabbul üti el a nézőt. Egy-egy oldott, elhúzott ecsetvonás, másszor a színek finom hálója, egy-egy képi elem meghökkentő egymásmellettisége adja azt a többletet, ami megerősíti a képek valóságtól elrugaszkodó mágikus világát.
Székely Beáta az erdélyi élményekre épülő művészetében úgy nyúl a különböző toposzokhoz, hogy közben mentessé válik minden közhelytől. Nála Erdélyt nem a fenyvesek, a topográfiai szépségek, hanem a belső történetek drámái idézik meg. Azt az Erdélyt, amelyről már Hamvas is azt írja, hogy rendkívüli belső feszültségektől, gazdag rafinériáktól és a Tündérkert illékony, megfoghatatlan valóságától terhes, és amely egyaránt hordozza Bizánc és a Nyugat örökségét. Ebből a megfoghatatlan közegből indul ki, és ezt az örökséget magától értetődő természetességgel jeleníti meg úgy, ahogyan csak az igazán jó művészekre jellemző.”

Kovács Lehel festőművész megnyitószövege

A kiállítás az Erélyi Napok rendezvényhez kapcsolódott

Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Székely Beáta Saeculum Aureum Aranykor
Nemzeti Kulturális Alap