Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény időszaki
“Az elmúlt harminc év során keletkezett objektjeim, szobraim, képeim és papírmunkáim analitikus vizsgálata, akárcsak a munkafolyamatokat boncoló elméleti reflexió e munkák látszólag szerteágazó spektruma mellett is nyilvánvalóvá teszi, hogy munkásságom mindmáig megőrizte legfontosabb identifikációs jegyeit. E három jegy a pont mint egyedi forma, a pontraszter, valamint kézenfekvő következményként a kör.


E tetszőleges irányba bővíthető és szerkeszthető elemekkel – a kétdimenziós ábrázoláson túl – úgy érek el térbeli hatásokat, hogy az adott struktúrán belül variálom a különböző színalapokra helyezett pontok távolságát. Egy monokróm sík átfedése homogén raszterstruktúrával, a raszter eltolása és elforgatása aztán újabb, látszólag imaginárius, a munkasíkba továbbvivő vagy érzett dimenzióként belőle kimutató lépésekhez vezet. Számomra több mint logikus, hogy e témáknál maradjak, melyek az ábrázolási lehetőségek egész spektrumát foglalják magukban. E részterületek időben párhuzamos megmunkálása eredményként a komplex műegész átfogó, jól leolvasható egységességéhez vezet, ami különösen kiviláglik, ha az eredmények kiállításokká rendeződnek egybe, és lehetőségük nyílik arra, hogy kifejtsék ezt a hatást.

A homogén raszterszerkezetű, négyzet, kör vagy ellipszis alakú megmunkálási síkok teljes körülzárása vonalakkal vagy szalagformákkal, egy-egy totális struktúra körülhatárolása kizárólag a képkeret által, miként az átlósan vagy párhuzamosan integrált raszterformák is mind-mind az egyetlen elemmel végezhető műveletek szerteágazó lehetőségeire utalnak. További eredményeimben nyitott raszterezéssel oldom fel a mértanilag rögzített körülhatárolást, a kör vagy az ellipszis kontúrját. Itt egy kifelé vagy befelé haladó, módosított pontméretű raszterstruktúrát használok, amely ebben a változatban is átélhetővé teszi a felületen létrehozott térhatást. Képeim kapcsán gyakran esik szó transzcendens hatásokról. Ennek az említett, a raszterstruktúrákból kibontakozó térmélységek lehetnek az okai, mert e struktúrák ugyan kétdimenziósan épülnek fel, mégis harmadik dimenziót sugallnak. Ha pedig továbbgondoljuk, a látásfizikai és pszichológiai tényezőkön alapuló jelenségek nem létező mozgások érzékelését teszik lehetővé a kép alapvetően statikus területén. A képek a néző távolságától és látószögétől függően vibrálnak, vagy nyugalmi állapotba térnek vissza. Ez az érzékelés szubjektív és differenciált. Optikai jelenség, melyet a háttér, az alapfelület célirányos színkezelésével befolyásolhatunk. A raszter elforgatásával és az első raszterréteget az alap színével lefedve – a munkaeszköz elforgatási szögétől függően – a nagyalakú raszterátfedések egész spektrumát kaphatjuk, melyek mind optikai, mind technikai szempontból további vizsgálódások kiindulópontját képezhetik.

A körformából levezetett szobrok és objektek mindenekelőtt a volumen által meghatározott, térbe irányuló erejükkel fejtik ki hatásukat.
Különböző műciklusaimban világosan definiált mértani nagyformák sorait rendezem egyetlen, komplex szoborrá. A hol perforációként bevitt, hol kitapinthatóan felhordott raszterminta itt a tárgy térrel való kapcsolatát fokozza. A fény és az árnyék, a csillogó vagy tompa színkezelés mind a harmadik dimenziót, mind a környezet hol gyengébb, hol erősebb tükröződését támogatja. Újabb, a kör ellipszisig vivő módosításaiból kifejlesztett formáim mind alap-, oldal- és felülnézetükben, mind keresztmetszetükben elliptikusan épülnek fel. Elölnézetüket eközben egy homogén raszterszerkezet határozza meg, melyet csövek sorba állított keresztmetszeteiből hozok létre. A csövek maguk átvezetnek a korpuszon, és meggyőzően kötik össze formaalkotó külső felületeit. A néző e nyitott struktúrának köszönhetően pozíciójától függően beleláthat az objektbe. A szférikus forma – akár falra függesztve, akár földön fekve – a lebegő könnyedség benyomását kölcsönzi e munkáknak.”
Reinhard Roy
Frankfurt am Main, 2014

Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Reinhard Roy
Nemzeti Kulturális Alap