Csikász Galéria, Várgaléria
Cyberpunk DIY világok / Csikász Galéria
A technológiai fejlődés első hatásait a gazdaságra fejti ki, és késve de gyökeresen formálja a társadalmat, a politikai rendszereket és a kultúrát is. Erre reagált a nyolcvanas években el-terjedt cyberpunk, a közeli, földi jövőben játszódó sci-fi irodalom, a felügyelhetetlenül gyors digitalizációs folyamat egy lehetséges világképe. 

A cyberpunk világokban a politikai és gazdasági elit a modern információs és kommunikációs technológiák segítségével állítja elő, dolgozza fel és osztja el az élet minden területét megfigyelő és feldolgozó információkat. A társadalmat a gazdasági szegregáció és a munkanélküliség jellemzi. A magányos hacker, a munkásosztályt felváltó mesterséges intelligencia (AI) és a politikai hatalom-mal bíró multinacionális cégek harcáról szóló világokban megismerhetjük a jövő taktikai médiu-mainak és Do It Yourself (DIY) kultúrájának egy szegmensét a főhős eszközein keresztül: az olcsó, a társadalom alsóbb rétegeihez is eljutó digitális technika tudatos felhasználását a hatalom ellen. A kiállításon a cyberpunk DIY kultúra kevésbé feldolgozott területeit, tárgyait és motivációit mutatjuk be, annak vizuális kultúrájára fókuszálva.

Life Tracking / Várgaléria

A mindennapokat átszövik azok a digitális és hálózat alapú eszközök és szolgáltatások, melyek a világunkhoz való viszonyt radikálisan átformálják. A digitalizálási folyamat során az emberi élettér egyre több dimenziója válik mérhetővé és tárolhatóvá, azaz kalkulálható lesz. Ez alapvetően hasznos, mert rengeteg plusz információ származik belőle, azonban a világhoz és az információkhoz való hozzáállásunk változását követeli. Ahogy a gőzgép, a fényképezőgép vagy a villamos energia is forradalmasította a tapasztalást, úgy az elmúlt 10 évben kiépült rend-szerek is új paradigmát hoztak az észlelésbe, a világ leírásba, a reprezentációk formanyelvébe. Ezen rendszerek egyetlen közös sajátossága, hogy diszkrét értékeket rendelnek a világ tör-ténéseihez, így nyújtva számos előnyt használóiknak. Ezen rendszerek nem köthetőek ki-mondottan csak egy mediális vagy reprezentációs sémához, mindenhol jelen vannak. A paradigma alapegysége: a valóság számítható paraméterei. Amit ma infrastrukturális szol-gáltatásnak nevezhetünk, mind használja a digitális profilalkotást a fogyasztó minél kielégí-tőbb kiszolgálásának érdekében. Az olyan egyértelmű dolgoktól kezdve mint a mobilátjátszó torony, akár a végtelenségig lehetne sorolni a példákat: a közlekedés irányítása és kontrollja,logisztikai feladatok, rendvédelem, vásárlási szokások, navigáció, hírek terjedése, kapcsolattar-tás az ismerősökkel.
Ezek természetesen több évtizede meglévő infrastruktúrák, de az internet megadta annak a lehetőségét, hogy ezen rendszerek által gyűjtött adatok szinkronizálhatóak és egyénekhez köt-hetőek legyenek. Az algoritmusok megkerülhetetlenül a mindennapok részeivé váltak. Az in-ternet és az „okos” termékek egyre csak bővítik a kalkulálható életterek köreit. A hatalmas szerverparkok által feldolgozott, az életvitelünkhöz köthető információk az eddigiektől eltérő esztétikai tapasztalást hoznak létre.
Nagyon nehéz meghatározni ennek a tapasztalásnak a lényegét, mert mindenki számára más-ként nyilvánul meg. Az egyén által használt digitális alapú szolgáltatások és eszközök számától függően változik a percepciós mező! Nincsen egy globális általános értelmezése, ezért fontos, hogy az életterünkbe betüremkedő és azt formáló gazdasági és biztonsági tényezőkkel szem-ben legyen egy reflektív tudásunk.


koncepció: Áfrány Gábor, Csiszár Mátyás, Karas David

Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience
Felhasználói élmény User Experience