Várgaléria
Különleges, modern szellemű kiállítás nyílt Feledy Gyula Zoltán kötsei festőművész monokróm alkotásaiból. Az 1990-es években kezdett festészettel foglalkozni, ekkorra már sikeres állatorvosi és polgármesteri évek voltak mögötte.

Nagybátyja, Feledy Gyula Kossuth-díjas grafikusművész révén magától érthetődő módon kötődött a modern művészethez. Különleges grafikai gyűjteménye, majd Joan Miro és Paul Klee festészetének tanulmányozása terelte érdeklődését a művészi önkifejezés irányába. Feledy Gyula Zoltán művészbarátai, Szőke György és Megyik János biztatására kezdett festő kísérletekbe: alkotásai egyfajta szabad képi asszociációkon alapuló örömfestészet spontán megnyilatkozásai. Korai, elegáns gesztusképei élettel teli színritmusokkal, kivetülésekkel, pulzálással teszik átélhetővé a jelhagyás keletkezésének folyamatát. Az ősforma megszületésének intenzív drámáját az utóbbi években felváltotta egy befelé forduló attitűd. Új sorozataiban a színek egyetlen karakterré redukálódtak, a kalligráfiák kifelé terjeszkedő, motorikus gesztusa egy mozdulatlan, szemlélődő és meditatív állapotnak adják át a helyüket. A szín belső mágiája és a matéria foglalkoztatják. Ez utóbbi képeiből nyílt egy válogatás Veszprémben.


A monokróm kép egyetlen szín segítségével kialakított képobjektum. Konkrét alakok és alakzatok nélküli, első pillanatra üresnek ható színfelület, ahol a szín semmiféle mögöttes tartalmat, elvont üzenetet nem közvetít, pusztán saját magát demonstrálja. A monokróm képek látszólagos egyformaságuk ellenére rendkívül különbözők a festő temperamentumától, módszereitől, az alkalmazott eszközöktől, szín- és anyagminőségektől függően. Feledy Gyula Zoltán is egy sajátosan egyedi technikát kísérletezett ki az évek során alkotásaiban. Elfordult a hagyományos képalakítási módszerektől és öntéssel, merítéssel, folyatással, csiszolással, összességében a nyomhagyás sokféle új módszereivel alakította ki egyéni világát. Festőhengerrel vagy öntéssel 4-5 színréteget visz fel fedő módon egymás fölé a vászonra, majd lehúzza a felesleges festéket. Eredményeképpen egy ecsetnyomokat nem hagyó felületet hoz létre, amely azonban nem egyetlen homogén szín. A mélyen fekvő rétegek modellálják, sejtelmesen átszínezik a felette lévő színmezőt. Másrészt a képet az alakítás során alkalmazott kézmozdulat is tagolja. A különböző erősségű nyomás hatására a felül lévő színréteg kinyílik, és feltárulkozik a kép mélyén rejlő, alsó színmező. A művész más, személyes gesztust nem is enged a kép felületén, sőt, színdimenzióinak érzéki szépségét a felület artisztikus csiszoltságával fokozza. Van, amikor tompa, hűvös és kissé távolságtartóan matt felületeket hoz létre, máskor a sokszoros festék- és lakkrétegből felépített, ragyogó intenzitású színmegnyilatkozás nyújt hasonlóan különleges esztétikai élményt. Az egymásba játszó színdimenziók, az alulról felsejlő rétegek artisztikuma, a tökéletes lecsiszoltság faktúrális sajátosságai és maga az alkalmazott szín felfokozott karaktere kínál artisztikus élményt. Mindehhez hihetetlen műgond és precizitás társul.


Feledy Gyula Zoltán képei azonban nem kétdimenziós festmények, sokkal inkább térben is értelmezhető alakzatok. A festmény nem egyenlő a velünk szemben megjelenő, kidolgozott színmezővel. Folytatódik a mű oldalán a lecsorgó festékpásztákban, ahol feltárul maga a művész szubjektum. Az anyaggal folytatott küzdelem a kép keletkezésének dokumentuma, ugyanis a kép felépülésének különféle színrétegei nyomot hagynak a vászon oldalán. A művész hatalmas műgonddal csiszolt, artisztikus színfelületei mögött tehát egy faktúrában dús, érzéki világ rejtőzik, ami a kivitelezés kézimunkájának drámai pillanatát is rögzíti. Feledy Gyula Zoltán így egyfajta átjárást képez a sík és a tér között: festményeinek téri jellege, a vakrámán behajtott vászon szélein lecsorgó festék ugyanolyan lényegi része az alkotásnak, mint maga a képtükör. Az alakítás spirituális aspektusát, a végtelenség pszichikai érzetét, az anyagtalanítás utópiáját a tökéletes optikai dimenzió megteremtéséért folytatott harc kíséri. Alkotásaiban így összegződik a művészet égi és földi, metafizikus és materialista dimenziója.

Dr. Géger Melinda

Feledy Gyula Zoltán Reflexió
Feledy Gyula Zoltán Reflexió
Feledy Gyula Zoltán Reflexió
Feledy Gyula Zoltán Reflexió
Feledy Gyula Zoltán Reflexió
Feledy Gyula Zoltán Reflexió