Csikász Galéria
„A szobor: átszellemült anyag, az élet káprázatával felruházott élettelen, anyagba kalapált extázis, csiszolt felületre izzadt érzelem, kristállyá dermedt életérzés, varázslat, üzenet, melynek anyagisága csak megjelenésében igaz”
Diénes Attila

Genomformák születése a tárgyi világunkban.

David Deutsch fizikus szerint a genom a világ belső megjelenítését tartalmazza –valamilyen virtuális valóságot, amely az evolúció évmilliói során jött létre. Más szavakkal olyan információ halmaz, amely tudomással bír saját környezetéről.
A genomforma az érzékelt informatív tudás belső szubjektív szűrön keresztül tárgyiasult alkotás. Olyan átlényegült organikus forma, amely szépérzékünket titokzatos képzettársítással virtuálisan elégíti ki. Az esztétikum a férfi - női tetszelgés evolúciós ősi, mondhatni állati eredetünk bugyraiból ered. Tudatalatti tetszésnyilvánítással formáljuk azt a környezetet, ahol szellemünk jól érzi magát. Ez a környezet nem mentes az intim erotikus áthatásoktól, meg a praktikus kényelmet biztosító használati tárgyaktól. Együttesen adja az életérzésünkkel összecsengő környezetünket.
Én hiszek az evolúcióban, azon belül a tudat evolúciójában. Michelangelo „Az ember teremtése„ a Sixtusi-kápolnában található freskójában, Isten érintése azt az isteni szikrát jelenti, ami felébreszti az emberállatban az” Éntudatot”. Azóta is Isten bennünk él az által, hogy virtuális képet alakítunk ki magunkban a világról és az alkotás folyamatában megteremtjük a magunk élhető (vagy nem élhető) világát. Alkotás alatt nem csak a művészeti alkotásokat értem, hanem minden építményt, tárgyi világot, amit isteni mivoltunk nélkül nem jöhetett volna létre. A tudatunk időtlen voltával cikázik a múlt és jövő között felfogva és átértékelve a környezetét, hol reális alapokon, hol a művészet szintjén, belső énünkön átszűrve, átlényegítve, újrateremtve; zenekét táncként, prózaként, képként és nem utolsó sorban konkrét formaként. Az alkotás nélkül a társadalmunk hangyabolyhoz hasonlítana. Egyetlen reményünk az életben
maradásunkhoz a tudat evolúciója, az alkotó lényünkön keresztül.
Diénes Attila

Átlényegült formák Diénes Attila
Átlényegült formák Diénes Attila
Átlényegült formák Diénes Attila
Átlényegült formák Diénes Attila
Átlényegült formák Diénes Attila
Átlényegült formák Diénes Attila
Átlényegült formák Diénes Attila