Csikász Galéria
A mai középgenerációhoz tartozó német művész tanulmányait Stuttgartban és Barcelonában végezte. A sokoldalú művész táblaképeket, grafikákat, tárgyakat, installációkat, objekteket, mozgó-szobrokat készít. Műveiben reflektál a nőiség mibenlétére, a huszadik, huszonegyedik század élethelyzeteire.

Objektjeiben, installációiban felhasználja korunk technológiai vívmányait. A kortárs technológiát gyakran ütközteti és/vagy együttműködteti a tradicionális anyaghasználattal, viseletkultúrával, tárgykultúrával.

Művei gyakran igénylik a közönség aktivitását, interakcióját. Ezeket a munkákat a látogatók tudják működésbe hozni, aktiválni – mozgással, tapssal, hangokkal. A látszólag statikus szobrok, objektek ilyenkor válnak teljessé igazi vizuális, auditív élményhez juttatva a látogatókat.
Munkáiban a hétköznapi tárgyak egyedivé, különlegessé válnak a szenzitív „megmunkálás”, átalakulás, a konceptuális energiák hatására.


„Amikor belépünk Anja Luithle kiállításába, az az érzésünk támad, hogy fiktív és szürreális helyre kerültünk, amely korántsem a megszokott hétköznapok törvényei szerint működik, sokkal inkább a meseszerű, egyben paradox fantázia világába tartozik. A kiállítótér talányos történések színpada: ironikus kétértelműséggel van jelen és hatol egymásba valóság és képzelet. A néző olyan színházi előadásban vesz részt, melynek főszereplői nem emberek, hanem statikus vagy éppen mozgó – talán inkább azt mondhatnánk: élettel teli – objektek. A színjáték díszletei a polgári életből vagy a divatból vett szimbólumokból állnak, amelyeket a művész egyfajta teatralitással elidegenít….”

/Dr. Alexander Tolnay a kiállítás kurátora/

ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
ANJA LUITHLE Objektek
Nemzeti Kulturális Alap