A szerző csavargókönyv-folyamának, a Vagabundkorzónak hat kötete után ez a hetedik. A sorozat utolsó, záródarabja.
Ebben a munkában Sarusi Mihály a magyarság szűkebb hazájában, a Kárpát-medencében talál rá a maga Szentföldjére – talán nem véletlenül - a szülő és fölnevelő Alföldre.

A könyv azt bizonyítja, hogy – miként a szerzőnek, bizonyára minden egészséges lelkű embernek is – a szülőföld a legdrágább. Hogy mindenkinek megvan a maga Szentföldje … Melyet vagy meglel, vagy nem … Hogy az ember ott van igazán otthon, ahol minden utcasarkot, minden bokrot, minden emberi szépséget és gyarlóságot (föl)ismer …

A borító Schéner Mihály grafikájának felhasználásával készült.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 32.

A kötetet a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásából jelentethettük meg 2014-ben.