Gutheil jenő, Laczkó Dezső, Cholnoky Jenő a két háború közötti Veszprém ikonikus alakjai. Tudományos tevékenységük napjainkig példaértékű. Az irántuk tanúsított tiszteletnek számos jelét kell adjuk időről időre. Ilyen jelnek szánta a város közössége Gutheil Jenő Szent Imre koráról szóló írásának reprint kiadását. A faximile könyvecske eredetije 1930-ban látott napvilágot.

Arculatában, tipográfiájában a kor sajátosságait viseli magán: amennyire a reprint kiadáshoz a nyomda technikai lehetőségei engedték, annyira őriztük az eredeti alakot – nyilván a szöveges tartalom semmiben nem szenvedett csorbát. Akiknek nem volt meg a maga idejében elkapkodott füzet, így pótolni tudta.

Ajánlóként álljon itt a bevezető néhány sora:

„ … Veszprém városa az első szent királynak és házának, az Árpádoknak idejében éli fénykorát. Maga a város a királynők városa és székhelye, állandó gondoskodásuk tárgya, melyet az országban egyedülálló kiváltságokkal s gyakori adományleveleikkel gazdagítanak. Falai közt fakadnak a nemzeti művelődés legdúsabb forrásai: az ország legelső nőnevelő intézetei s az első magyarországi főiskola, amely olyan virágzásnak örvendett, hogy IV. László 1276-ban a párisi egyetemmel állíthatta párhuzamba. Könyvtárainak gazdagsága, s a papsága körében meghonosodott tudományos szellem tekintetében az ország valamennyi városát túlszárnyalta ...”

A következő fejezetekre tagolódik a kiadvány: Veszprém vára a honfoglalás idején; Veszprém a honfoglalás után; Koppány lázadása; A veszprémi püspökség alapítása; A Szent István-kori székesegyház; A Gizella-kápolna; Veszprém a magyar királynék székhelye; A veszprémvölgyi apácák és Gizella királyné; Szent Imre Veszprémben; A Szent György-kápolna.