Megérkezni és Itt maradni című tanulmánykötetében a régi nagyoktól (Mikszáth, Ányos) a kanonizált magyar kortársakig (Szilágyi Istvány, Grendel Lajos, Tőzsér Árpád, Koncz István, Spiró György, Oravecz Imre, Závada Pál, Parti Nagy Lajos, Borbély Szilárd, Géczi János, Fenyvesi Ottó, Láng Zsolt, Balogh Elemér), a náluk némiképp fiatalabb nemzedékek jeles tagjaiig (Bozsik Péter, Balla D. Károly, Czinki Ferenc) kalauzol bennünket.

A veszprémi kortárs irodalmi életet 2018-ig Brassai Zoltán irodalmár kötötte össze a magyar és nemzetközi literatúrával. Felkészültsége, olvasottsága és tájékozottsága több módon nyilvánult meg, irodalmi estek moderátoraként, középiskolai tanárként ugyanúgy azt szolgálta, amit esszéivel, tanulmányaival: érdemes a színvonalas olvasmányokkal megismerkedni, mert azok élményt, frissességet, a gondolkodás léleknemesítő örömét adják meg nekünk.

Megérkezni és Itt maradni című tanulmánykötetében a régi nagyoktól (Mikszáth, Ányos) a kanonizált magyar kortársakig (Szilágyi Istvány, Grendel Lajos, Tőzsér Árpád, Koncz István, Spiró György, Oravecz Imre, Závada Pál, Parti Nagy Lajos, Borbély Szilárd, Géczi János, Fenyvesi Ottó, Láng Zsolt, Balogh Elemér), a náluk némiképp fiatalabb nemzedékek jeles tagjaiig (Bozsik Péter, Balla D. Károly, Czinki Ferenc) kalauzol bennünket. Néhányukat behatóbban, több kötetükön keresztül mutatja be.

A tanulmányok mellett inkább esszészámba menő írásokat is olvashatunk a kötetben. Veszprémiségéről vall, illetve e püspöki székhely történetének egy francia vonatkozásán keresztül is a városhoz fűződő elmélyült kötődéséről tesz tanúbizonyságot.

Amolyan jutalomjátékként foglalkozik Gyarmati Fanni (Radnóti özvegye) kötetével, illetve e hasábokon adja közre – mint állhatatos tanítvány – Ilia Mihállyal készített interjúját és irodalmunk nagy doyenje előtt tisztelgő emlékidéző publicisztikáját.

Vár Ucca Műhely Könyvek sorozat 41.