Csikász Galéria
2006-ban négy képzőművész fejében fogant meg a Matéria Művészeti Társaság alapításának gondolata (Bartl, Dréher, Gáll, Serényi), azóta a csoport folyamatosan bővül és formálódik.

Az elmúlt tíz év során nyolc kiállítás alkalmával szerepeltek együtt a társaság tagjai: Baksai József, Bartl József†, Birkás István, Dréher János, Gáll Ádám, Harasztӱ István,  Jovánovics György, Kis-Tóth Ferenc, Kovács László†, M. Novák András, Paizs László†, Serényi H. Zsigmond, Szikora Tamás†, Tölg-Molnár Zoltán, Záborszky Gábor, továbbá a később társult Bátai Sándor, Budaházi Tibor, Hérics Nándor, Mazalin Natália és Székács Zoltán.

A Csikász Galéria termeiben most megrendezésre kerülő kiállítás alkalom arra, hogy a Matéria Társaság tizennégy alkotója Veszprémben is bemutatkozzon.

A kiállító művészek:

Baksai József, Bátai Sándor, Birkás István, Budaházi Tibor, Dréher János, Gáll Ádám, Harasztӱ István, Hérics Nándor, Mazalin Natália, M. Novák András, Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán, Tölg-Molnár Zoltán, Záborszky Gábor.

A galéria lehatárolt, már-már zárt, mégis átjárható tereiben lehetőség nyílik újfajta konstellációk létrehozására a felvonultatott művek társításával, elkülönítésével, különös tekintettel az anyaghasználatra, műfaji, stiláris, felfogásbeli különbségekre. Vagyis azokra a külön-külön bejárt utakra, amelyek egymást erősítve a művészet autonomitásáról vallanak, miközben a közös eredethez vezetnek vissza.

Ami összeköti, meghatározza az alkotók identitását, az az anyagelvűséget a spiritualitással ötvöző szellemiség művészetükben. Gondolataik a matériában mint kifejezőeszközben inkarnálódnak, szabadon használva és fölnemesítve a környező világ anyagait: az enyésző földtől a fémen, a fán, a textilen, a papíron, a vakolaton, a festéken át az üvegbe zárt fényig.

A társaság tagjainak anyaghasználatát és faktúrahatásait nézve négyféle alapirány jelölhető ki: a vakolásos technikával készült művek, a festékanyagot vastag masszaként megjelenítő művek, a különféle anyagoknak és technikáknak a lehető legszűkítettebb és legegyszerűbb értelemben vett tulajdonságait és adottságait firtató minimalista és konceptualista művek, valamint a modern tömegcivilizáció fogyasztói kultúrájának elhasznált tárgyaiból, legújabb kori termékhulladékaiból és anyagaiból táplálkozó kombinált művek.

Másfajta megközelítésből is megnevezhetők különböző irányok – kortárs képzőművészetről lévén szó –, az absztrakt expresszionizmustól a geometrikus absztraktig, a lírai absztrakttól a gesztusfestészetig, illetve az ezekkel rokonságot mutató művekre vagy akár a kinetikus művészethez köthető törekvésekre utalva…, de szükségtelen. Fontosabb felismerésekhez juthat el az, aki részesévé tud válni annak az elmélyült kontemplációnak, amit a Matéria Társaság alkotói nap mint nap gyakorolnak, műveiket létrehozva.

Novotny Tihamért idézve: „Szinte érezni – látni, tapintani, hallani, ízlelni, megszagolni lehet mindazt, amit a Matéria Társaság tagjai a létbe és a lét fölé hajolva, az életbe merülve és az életből merítve az anyagok nyelvén, viselkedésén, alkímiáján, szövetén és rétegein egyenként és összességében megszólaltatni képesek.”

Gáll Ádám

Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Matéria Művészeti Társaság Konstellációk
Nemzeti Kulturális Alap