Csikász Galéria
A képernyőkultúra és az elektronikus display megerősödése a reprezentáció és a kommunikáció terepén nemcsak a tények és az adatok termelését, illetve hamisítását könnyítette meg, de az objektivitással szembeni szkepszist is felfokozta, ami a kézzelfogható tárgyak, a dokumentumok és az autentikus emlékek újabb és minden korábbinál kiterjedtebb kultuszához vezetett nemcsak a kultúratudományokban, de a kortárs képzőművészetben is, amit a németektől kölcsönzött kifejezéssel nevezhetnénk akár múltfeldolgozásnak is.

A lemondás és az áldozat, a veszteségek és a kompromisszumok finom, személyes árnyalatai, illetve az anekdotikus tények gazdagsága kapcsán az ún. mikrotörténetírás szempontrendszere sejlik fel, amely a nagy narratívákkal, a nagypolitika, és a makroökonómia szempontjaival szemben az egyén speciális elképzelésein és életkörülményein keresztül értelmezi át a nagy eszmetörténeti folyamatokat, illetve az identitás mindenkori problémáját.

„A múltfeldolgozás Magyarországon is gőzerővel zajlik az utolsó rendszerváltás óta, mégis meglepően kevés az olyan metaszinten (elméleti tekintetben) is reflektált képzőművészeti vállalkozás, mint Katharina Roters és Szolnoki József kiállítása, amely nem csupán egy család múltjának sötétebb foltjaira kíván fényt deríteni, de magára az emlékezés, illetve a múltalkotás folyamatára is kritikailag reflektál…”

részlet: Hornyik Sándor írásából

Carlo Ginzburg microstoria fogalmának karrierje szintén a nagy narratívákkal szembeni szkepszis megerősödéséhez kapcsolható. Kultikussá vált könyve egy „kis ember”, egy molnár szemszögének és perspektívájának rekonstruálásával mesél az ellenreformáció koráról és annak nagy narratíváiról, illetve arról, hogy mit értett meg abból egy átlagember: A sajt és a kukacok – Egy 16. századi molnár világképe. (1976) Európa, Budapest, 2011.

Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!
Katharina Roters és Szolnoki József Hack the Past!