Várgaléria
„Ez tehát az én akaratom…” Dubniczay István hagyatéka − dokumentumkiállítás

E dokumentumkiállítással, amely a zirci Reguly Antal Múzeummal együttműködésben valósult meg a kanonok és mecénás halálának 250. évfordulójáról emlékeztünk meg. A tablókon olvasható ismeretanyag Németh-Vida Beáta történész kutatómunkájának eredménye, a táblákat Navratil Ferenc készítette. A kiállított tárgyak, relikviák a Zirci Ciszterci Apátság, az OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtára, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény jóvoltából kerültek hozzánk.

Dubniczay István kanonok neve nem ismeretlen Veszprém megyében és Veszprémben, ám életének eddig csak néhány mozzanatát ismertük. Fiatalkorát homály fedi, bár testvéreinek születési idejét ismerjük. A kutatómunkát nehezíti, hogy a XVIII. század elején összesen öt Dubniczay Istvánnal találkozhatunk abban a trencséni jezsuita gimnáziumban, ahol a veszprémi kanonok Sándor nevezetű testvére is tanult. Mindegyiket sikerült azonosítani, ám ennek ellenére is csak azt tudhatjuk, hogy a „mi” Dubniczay Istvánunk valamikor 1710 körül született, valószínűleg Trencsénteplicen.

Dubniczay István életében fontosak voltak a különböző szerzetesrendek. Tanulmányait a trencséni jezsuitáknál folytatta, Pápán a pálosok között tevékenykedett, Veszprémbe érkezésekor a piaristáknál lakott, majd Zircen a ciszterci szerzetesek között találta meg a hőn áhított nyugalmat. A kanonok ezen szerzetesrendek bőkezű adományozója volt.

Ám a világi egyház kötelékében élő Dubniczay István munkássága sem merülhet feledésbe. Veszprémben építtetett háza − amely napjainkban a Művészetek Háza/László Károly Gyűjteménynek és időszaki kiállításoknak ad otthont − 1751-ben készült el.

Kanonoksága alatt tevékenyen részt vett a rekatolizációban, a protestánsok elleni küzdelemben és harcolt a káptalan birtokainak védelmében. Egyháztörténeti szempontból jelentős a veszprémi püspökök életét bemutató kéziratos munkája, a Series episcoporum Wesprimiensium, amely a kiállításon megtekinthető.

Dubniczay 250 Dubniczay élete és munkássága
Dubniczay 250 Dubniczay élete és munkássága
Dubniczay 250 Dubniczay élete és munkássága
Dubniczay 250 Dubniczay élete és munkássága
Dubniczay 250 Dubniczay élete és munkássága