A Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a Művészetek Háza Veszprém a Nagy Háború végzetes befejezését jelentő TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS jubileumán irodalmi pályázatra hívja a fiatal szerzőket.

Aki a pályázaton részt kíván venni, egy szabadon értelmezett és szabadon kezelt - első sorban ilyen értelemben vett - prózával vállalkozhat a megmérettetésre. A prózai írás témája egy, az első világháborúhoz és a Trianon témaköréhez köthető, de egyben a mai fiatalságot foglalkoztató, számára megközelíthetőbb helyzet irodalmi feldolgozása legyen.

Pályázói szándékát minden érdeklődő regisztrációval jelezheti. Ez azt jelenti, hogy erre a felhívásra a pályázó egy igenlő választ küld az arthouse@arthouseweb.hu címre „TRIANON” tárgymegjelöléssel.

Eligazító kiegészítés:

Készíts szépprózai művet, novellát, kisprózát, szépprózát, amely Trianonnal, illetve az első világháborúval kapcsolatos (1914-1918-1920) eseményekre emlékezik, következményeivel foglalkozik, akár személyes történeten keresztül. Helyzetrekonstrukciók, elképzelt, de hiteles adatok alapján megírt, szerkesztett szövegek is jó eséllyel indulhatnak.

 

Tudnivalók:

Pályázatot 1985-ben vagy az után született személyek nyújthatnak be.

A díjazottak értékes jutalomban részesülnek, az érdemesített művek külön kiadványban jelennek meg, valamint a szerzők publikálási lehetőséget kapnak a Vár Ucca Műhely folyóiratban.

– Egy alkotó egy művel pályázhat.

– A pályaműveket digitálisan kell benyújtani (az arthouse@arthouseweb.hu címen, a tárgyban TRIANON megjegyzéssel).

– A mű elején fel kell tüntetni a mű címét, a szöveg végén, a lap alján a szerzőt és elérhetőségeit (e-mail, telefon).

A pályamunkákat szakavatott zsűri értékeli és dönt a díjakról.

A zsűri tagjai:

Fenyvesi Ottó, József Attila-díjas író, a Vár Ucca Műhely főszerkesztője;

Perlakiné Scharf Claudia, a Veszprémi I. Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság titkára, a Séd folyóirat szerkesztője

és Kilián László író, a Vár Ucca Műhely szerkesztője

 

Pályázattal kapcsolatos információ:

Művészetek Háza +36 88 425 204, arthouse@arthouseweb.hu – Kilián László

A pályaműveket 2020. június 5-ig, a békeszerződés hatályba lépésének 100. évfordulójára lehet beküldeni legfeljebb 7000 karakter terjedelemben.

 

kép: A munkások a szerződés aláírása előtt, 1919. június 28-án befejezték a szőnyegek varrását a konferenciatermen belül / Hulton Archive

Irodalmi pályázat a trianoni békeszerződés jubileumára